Webinar – Automatizirana izrada mjernih planova – 3D Master /  18. 10. 2017.

Webinar – Automatizirana izrada mjernih planova – 3D Master / 18. 10. 2017.

Vijesti, Webinari
18. 10. 2017.održan je GOM  webinar  "Automatizirano stvaranje mjernih planova - 3D Master (PMI, MBD, FTA)" na njemačkom i engleskom jeziku s ovim  temama: Programi aplikacija uživo: Kako funkcionira uvoz CAD podataka, uključujući značajke pregleda, u GOM Software 2017?Pozadinske informacije o grafičkim i semantičkim prikazima inspekcijskih značajki.Kakvo je značenje 3D Master, PMI, FTA i MBD?GD & T i dimenzioniranje dijelovaPrimjeri primjene u konstruiranjuU industriji je važno osigurati brz i jednostavan prijenos podataka kao što su podaci o proizvodima i proizvodnji (PMI) u inženjerskim i mjeriteljskim aplikacijama.Definiranje 3D Master unutar CAD modela jedan je od alata koji nude značajne prednosti u mjeriteljstvu. jer omogućuje kreiranje cijelog plana inspekcije unutar CAD-a unaprijed. Inspekcijski plan može se stvoriti odmah prilikom unosa CAD podataka u GOM Software 2017 bez programiranja. Webinar je prikazao kako…
Više
GOM trening webinar – Analiza površine limenih objekata / 13. 7. 2017.

GOM trening webinar – Analiza površine limenih objekata / 13. 7. 2017.

Vijesti, Webinari
13. 7. 2017. održan je  webinar "Surface Analysis of Sheet Metal Parts" na kojem su razmatrane ove teme: Tipični nedostaci površina metalnih dijelova Softverska kartica površinskih defekata - kako funkcionira? Programske aplikacije uživo: otkrivanje i analiziranje nedostataka Teorijska pozadina računalne metode Vidljive površine izravno odražavaju kvalitetu metalnih proizvoda. Nepravilnosti površine koje je teže otkriti,  primjerice od prljavštine, ostataka, ljepila ili istrošenosti alata pojavljuju se i u proizvodnji sastavnih dijelova automobila. Zahvaljujući optičkom mjeriteljstvu koje omogućuje serijsko praćenje i procjenu nedostataka,  mogu se svrhovito definirati naknadne korektivne akcije. Zbog parametrijskog proračuna objektivni rezultati su brže dostupni nego kod konvencionalnih postupaka.Pogledajte snimku webinara:https://youtu.be/TTWfAeKVANg Obratite nam se s povjerenjem!
Više
GOM besplatni trening webinar – Vodič kroz GD&T / 15. 12. 2016.

GOM besplatni trening webinar – Vodič kroz GD&T / 15. 12. 2016.

Vijesti, Webinari
15. 12. 2016. održan je besplatni webinar “Vodič kroz GD&T” sa sljedećim temama: Uvod u tolerancije oblika i položaja Razumijevanje oznaka Kontrola po nacrtu Kontrola oblika, pozicije i orijentacije, definiranje baza Algoritmi i principi Pregled standarda Informacije o proizvodu i proizvodnji (PMI) Stručnjaci iz GOM-a raščlanili su GD&T na jednostavne, jasne koncepte te dali uvid u teorijske osnove i praktične evaluacijske postupke u GOM programskom paketu. GD&T (tolerancije oblika i položaja)  upotrebljava se u većini industrija. Radi se o inženjerskom jeziku koji koristi simbole, pravila, definicije i konvencije za opis funkcionalne namjene dijelova koristeći nedvosmislene tolerancije. GD&T koristi se u svim koracima procesnog lanca, poput konstruiranja, proizvodnje i 3D metrologije. Pogledajte snimku webinara: https://youtu.be/Y1ZKYlK7NMQ Obratite nam se s povjerenjem!
Više
Ljevarstvo i kovanje

Ljevarstvo i kovanje

Aplikacije
Sustavi mjerenja GOM-a se koriste u procesima pješčanog, tlačnog i preciznog lijeva kako bi se osigurala trajna kvaliteta: od verifikacije simulacija, preko ubrzavanja probnog ispitivanja rada alata i kontrole prvih uzoraka sve do kontrole proizvodnje i CNC obrade.GOM sustavi omogućuju planiranje mjerenja na osnovi konstrukcijskih podataka. Kod projektiranja kalupa i šablona, moguća je ciljana korekcija alata i kontrola sklopa, zračnosti jezgre i klizača. Tijekom probnog ispitivanja rada alata provjerava se oblik i dimenzija odljevka, geometrija, debljina stjenke, skupljanje i deformacije. Za kontrolu kvalitete kod serijske proizvodnje, sva mjerenja i nadzorni procesi obavljaju se automatski.Primjena:· Kontrola oblaganja, skupljanja, debljine stjenki, označenih izljeva· Automatizirana kontrola kvalitete i kontrolna izvješća· Geometrijsko dimenzioniranje i toleriranje (GD&T)· Statistička analiza trendova, uzrok/napredak: Cp/Cpk/Pp ...Poboljšanja:Lako razumljivi rezultati umjesto dugačkih tabelarnih kontrolnih izvješća omogućuju brzo utvrđivanje korektivnih vrijednosti.…
Više
Injekcijsko prešanje

Injekcijsko prešanje

Aplikacije
ATOS 3D skener se koristi u lancima procesa injekcijskog prešanja, prešanja pjena i injekcijskog puhanja za: Analizu prvih uzoraka prilikom preuzimanja alata Opširnu analizu oblika i dimenzija Brzu analizu skupljanja i deformacija uslijed unutarnjih naprezanja Serijsku kontrolu i statističku analizu Analizu virtualnog sklapanja ATOS 3D skener omogućuje potpuno beskontaktno mjerenje plastičnih dijelova, prototipova, elektroda i alata. u https://youtu.be/Efy_Fq15uxc https://youtu.be/MwQcpSsPCYY Obratite nam se s povjerenjem!
Više
Alati i kalupi

Alati i kalupi

Aplikacije
Izrada alata i kalupa Upotrebom ATOS 3D skenera skraćuje se vrijeme uhodavanja alata.Potreba za podešavanjem parametara stroja (podmazivanje, temperatura, sila zatvaranja kalupa) se može lako utvrditi iz rezultata mjerenja.Deformacije uslijed unutarnjih naprezanja, skupljanje i nepravilnosti nastale hlađenjem postaju lako uočljive na rezultatima mjerenja.Moguća je upotreba raznih vrsta poklapanja rezultata skeniranja sa CAD koordinatnim sustavom (3-2-1, RPS, best-fit...). Obratite nam se s povjerenjem!
Više
Oblikovanje lima

Oblikovanje lima

Aplikacije
GOM mjerni sustavi upotrebljavaju se u proizvodnji limenih dijelova (u procesima rezanja, probijanja, savijanja, štancanje, dubokog vučenja, prešanja i oblikovanja lima) za dosljedno osiguranje kvalitete: od utvrđivanja svojstava lima, preko testiranja alata i kontrole prvih proizvoda, do prateće kontrole serijske proizvodnje i analize trendova. https://youtu.be/2MugH1xOUdU https://youtu.be/Mqf0MpRdPbk https://youtu.be/_lmN9oPM450 https://youtu.be/TTWfAeKVANg Obratite nam se s povjerenjem!
Više
Umjetnost i arhitektura

Umjetnost i arhitektura

Aplikacije
Trodimenzionalna digitalizacija  visoke kvalitete pomoću optičkih mjernih sustava ATOS i TRITOP predstavlja vjernu kompjutorsku kopiju skulpture ili arhitektonskog objekta u određenom trenutku. Omogućava detaljno arhiviranje, različite analize i računarske prezentacije, praćenje eventualnih promjena oblika i nastajanja oštećenja tijekom vremena. Također olakšava izradu vjernih kopija skulpture ili optimalnih ležišta za njen transport.Mjerni sustavi ATOS i TRITOP posebno su prikladni za trodimenzionalnu digitalizaciju skulptura i arheoloških nalaza poput iznimno vrijednog antičkog kipa Apoksiomen izronjenog kod otoka Lošinja,, arhitektonskih objekata i drugih velikih i osjetljivih objekata kompliciranog oblika bez obzira na njihove dimenzije i karakteristike površine. Prijenosni optički sustavi omogućuju jednostavno i precizno beskontaktno mjerenje i snimanje na terenu pa se koriste za dokumentiranje, digitalizaciju, 3D modeliranje i reprodukciju u projektima zaštite i obnove spomenika kulture kao što je bila restauracija šibenske katedrale uvrštene…
Više
Velike zavarene konstrukcije

Velike zavarene konstrukcije

Aplikacije
Optički sustavi TRITOPCMM i TRITOP Deformation  omogućuju brzu, pouzdanu i detaljnu analizu oblika i deformacija velikih zavarenih konstrukcija.Namještanje naprava za zavarivanje jedan je od tipičnih mjernih zadataka za TRITOPCMM. Nakon markiranja prihvatnih mjesta na napravi, snimaju se digitalne fotografije, izračunaju 3D koordinate i usporede sa CAD modelima. Nakon korekcije naprave i ponovljenog snimanja, TRITOPCMM automatski računa nova odstupanja. Postupak se ponavlja sve dok se ne  ispune propisane tolerancije. Zavarena konstrukcija sanduka pretvarača pripremljena za snimanje sustavom TRITOP - referentno (neopterećeno stanje)Optički mjerni sustav TRITOP kojim je provedeno mjerenje Svaka faza mjerenja snimljena je iz ruke digitalnom fotogrametrijskom kamerom visoke rezolucijeKonstrukcija sanduka pretvarača snimljena sustavom TRITOP - trenutno (opterećeno) stanje sa XYZ vektorima pomakaPozicije snimanja u prostoru.Primjer ispravno orijentirane slikeSanduk pretvarača s kontrolom pričvrsnih mjesta...... te prikazom mjernih točaka na konstrukciji…
Više
Povratno inženjerstvo

Povratno inženjerstvo

Aplikacije
Povratno inženjerstvo je proces rekonstrukcije gotovog proizvoda u oblik iz kojeg se mogu izraditi novi dijelovi i alati.Razvojem kompjuterski potpomognutog dizajna (CAD), povratno inženjerstvo postalo je uobičajena metoda za izradu 3D virtualnih modela postojećih fizičkih objekata za daljnje korištenje u 3D CAD, CAM CAE i ostalim programskim paketima. Proces povratnog inženjerstva uključuje mjerenje oblika objekta te rekonstruiranje njegovog 3D modela.Sastoji se od dva osnovna koraka:digitalizacije (skeniranja) fizičkog objekta3D modeliranja  na osnovu podataka dobivenih digitalizacijomFizički objekt skenira se pomoću 3D sustava za digitalizaciju ATOS. Dobiveni podaci se obrađuju kako bi se dobila  poligonizirana mreža koja detaljno opisuje digitalizirani objekt. Daljnjom obradom ovih podataka u programskim paketima za rekonstrukciju CAD modela dobivaju se površinski odnosno volumenski modeli. Obratite nam se s povjerenjem!
Više