Izazovi i rješavanje problema u proizvodnji odljevaka optičkim 3D mjerenjem

Na ovogodišnjem industrijskom forumu IRT 2018 predstavili smo rad na temu upotrebe ATOS sustava u rješavanju problema kod proizvodnje odljevaka.

Hercigonja, T., Kos, J.,Drvar,. N.: „Izazovi i rješavanje problema u proizvodnji odljevaka optičkim 3D mjerenjem“

Sažetak rada

U radu je pokazana analiza izvora geometrijskih pogrešaka na odljevcima proizvedenim u kalupima za jednokratnu primjenu. Na primjeru odljevka kućišta ventila, korištenjem optičkog 3D mjernog uređaja GOM GmbH ATOS detektirana je greška u obliku zamaknute dvije polovice. 3D skeniranjem i usporedbom sa CAD geometrijom kontrolirana su gnijezda pješčanog kalupa, modelne ploče i oblici jezgre. Detektirana je greška u položaju jezgre na modelnoj ploči, zbog premale jezgre otkrivene su neujednačenosti u debljini stjenke odljevka i nedovoljan dodatak za strojnu obradu. Zbog jednostavnosti upotrebe i preglednosti rezultata mjerenja, zaključujemo da je mjerenje optičkim 3D sustavima moguće uvesti u pojedine faze proizvodnog procesa čime se osigurava kraće vrijeme do ispravnog proizvoda.

Mjerenja provedena s ATOS 3D skenerima precizna su i brza, što omogućuje sveobuhvatnu geometrijsku analizu u pojedinim fazama procesa kod:

  • Verifikacije CNC izrade alata i kalupa
  • Kontrole geometrije jezgri
  • Kontrole geometrije modelnih ploča
  • 3D mjerenja odljevaka
  • Kontrole strojno obrađenih proizvoda

3D skeniranje odljevka (sirovca)

Postupkom 3D skeniranja snima se kompletna površina što omogućuje sveobuhvatnu i brzu analizu geometrije sirovca. Odstupanja stvarnog stanja od CAD modela moguće je prikazati u mapi boja. Zelene boje označuju površinu u tolerancijskoj zoni, plave i crvene boje označuju da je geometrija stvarnog uzorka izvan zadane tolerancije.

3D skeniranje ATOS
3D skeniranje odljevka (sirovca) ATOS / Usporedba sa referetnim 3D modelom

 

Dimenzionalna analiza kalupa i modelnih ploča

Softverski paket GOM 2018 omogućuje usporedbu i inspekciju više različitih poligonalnih mreža u jednom projektu.

Lijeva slika prikazuje usporedbu modelne ploče sa izrađenim kalupom – odstupanja su unutar tolerancija. Desna slika prikazuje usporedbu stvarne modelne ploče sa referentim 3D modelom. Vidljivo je da modelna ploča nije dobro izrađena te je moguće zaključiti kako neće odgovarati sklop gornje i donje polovice, a na kraju niti odljevak neće biti dimenzionalno unutar toleracija.

3D skeniranje ATOS
3D skeniranje modelne ploče / Usporedba sa referentnim 3D modelom

Kontrola dodatka za strojnu obradu

Prije strojne obrade korisno je provjeriti ima li na sirovcu dovoljno dodatka za strojnu obradu.
Lijeva slika prikazuje 3D model odljevka sa posebno toleriranim površinama (roza boja) za strojnu obradu, a desna slika prikazuje odstupanja tih površina od CAD modela. Vidljivo je da  zadane površine nisu u toleranciji.

3D skeniranje ATOS
Konotrola dodatka za strojnu obradu odljevka

Za kompletan članak u PDF formatu i više informacija u vezi primjene ATOS sustava u procesima lijevanja javite nam se putem e-maila: info@topomatika.hr

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Postavke kolačića